HIPERTRÒFIA MUSCULAR

Gen cuixat

A data d'avui s'han detectat fins a 7 mutacions diferents que provoquen el patró cuixat a l'espècie bovina, totes elles al llarg del gen de la miostatina (GDF8), localitzat en el cromosoma 2. La mutació C313Y es va trobar a les races Piedmontese i Gasconne, la E226X a la raça Maine Anjou, la E291X a la Marchigniana, la F94L a la Limousin, la Q204X a la Charolaise i Limousin, la nt419 a la Maine Anjou, i la nt821 a les races Asturiana, Blanc Blau Belga, Blonde d'Aquitanie i Rubia Gallega. Donada la gran difussió que han experimentat aquestes races a la resta de poblaions bovines, això implica que aquestes mutacions es poden trobar avui en dia a qualsevol raça bovina, sobretot d'aptitud càrnia.

Per tal de garantir el patró genètic del gen de la miostatina, resulta imprescindible testar les diferents mutacions en cada animal.