EXPRESSIÓ GÈNICA

Expressió Gènica

Real time PCR (qPCR) en format placa de 384 pouets mitjançant sondes Taqman o SybrGreen. Panells OpenArray amb assaigs Taqman (predissenyats i/o personalitzats) que permet analitzar l’expressió de diferent nombre de gens al mateix temps. Formats disponibles per 18, 56, 120, 168, 240 gens

Expressió de miRNAs

Real time PCR (qPCR) en format placa de 384 mitjançant assajos miRNAs Advanced o clàssics en format individual. Panells OpenArray predissenyats en humà o custom per a qualsevol espècie