TRAÇABILITAT DE LA CARN I LLET

Oferim un ampli plafó de marcadors genètics per certificar la traçabilitat des de la matèria primera fins al producte final per totes les espècies d'interès ramader. Disposem d'instal·lacions, plataformes i procediments estandarditzats per gestionar petits i grans volums de mostres, tant puntualment com rutinàriament.

La gran estabilitat de l'ADN permet garantir una traçabilitat completa de qualsevol producte de la indústria agroalimentària, des de la granja fins al plat. A més, no es requereixen procediments complexos durant la recollida de mostres a qualsevol dels punts de transformació del producte.