COLOR DE LA CAPA

RECEPTOR DE MELANOCORTINA 1

El receptor de melanocortina 1 (MC1R), també conegut com a Extension, es el responsable de bona part de la variabilitat en el color de la capa de les races bovines i determina, entre d'altres, el color negre en Angus o el vermell en Limousine. Pot servir tant d'indicador de creuament, així com validar l'ajust a l'estàndard racial. Donat el patró recessiu d'alguns alels, resulta imprescindible la seva determinació mitjançant tests genètics en el cas dels animals portadors.