SEQÜENCIACIÓ MASSIVA

La seqüenciació de nova generació (NGS) és una metodologia d'alt rendiment que permet la seqüenciació ràpida de mostres d'ADN o ARN. Estudis de seqüenciació massiva amb l’equip Ion GeneStudio S5 permeten una àmplia gamma d'aplicacions de seqüenciació massiva ràpides i amb escalabilitat:

Estudis de càncer o medicina personalitzada

Progames de selecció genètica en animals i plantes

Estudis de metagenómica

Metabarcoding

Expressió gènica

Genotipatge de SNPs i indels (GBS)

Epigenètica

Estudis de malalties

Hi ha disponibles cinc xips Ion S5 que permeten un rang de rendiment de seqüenciació de 2M a 130M de lectures per execució. Més informació