EXTRACCIÓ D'ACIDS NUCLÈICS

Purificació d'ADN i ARN per partícules magnètiques mitjançant l'extractor automàtic ChemagicTM 360

A diferència d’altres equips automatitzats de purificació d’àcids nuclèics, el sistema ChemagicTM 360 utilitza les puntes amb moviment rotatori per atraure les partícules magnètiques després d’unir-s’hi als àcids nucleics. Aquesta característica clau permet una barreja òptima de les mostres durant les etapes d’homgenització i rentat, augmentant el rendiment i puresa de les molècules d’àcids nucleics.

Extracció cost-efectiva i ràpida d'alts i baixos volums de mostres

Extracció de tot tipus de teixits, sang, saliva, femta, llet, pèls i altres.

Més informació