Dr. Armand Sánchez

Director del SVGM

Dra. Olga Francino

Projectes i innovació

Dra. Anna Mercadé

Plataformes de genotipatge i NGS

Dra. Natalia Sastre

Fauna salvatge

Dra. Montserrat Sala

Gestió de qualitat

Dr. Quim Casellas

Bioinformàtica i assessoria estadística
Els orígens...

El Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM) és un servei de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona que desde l’any 1996 ofereix la seva experiència en l’àmbit de la genòmica, tant a institucions públiques i grups d’investigació como a professionals i empreses privades. L’augment en el volum i número de convenis amb empreses privades confirma la política d’orientació al client que defensa el SVGM en la transferència de tecnologia desde la universitat a empreses i particulars.

Actualment el SVGM és un referent en l’àmbit de la genètica i la genòmica animal, fruit de la sinèrgia del grup d’investigació i l’activitat de transferència de tecnologia. En l’àmbit de la investigació, l’activitat del SVGM es centra en l’àrea de la genòmica porcina i canina, participant en diversos projectes nacionals i internacionals de la UE. Els resultats obtinguts en aquests sectors han permès el desenvolupament de noves eines d’anàlisi i de diagnòstic de gens d’interès en el sector de la sanitat i de la producció animal.

La disponibilitat del SVGM de plataformes d’analisi genètic d’alt rendiment en genotipatge i seqüenciació permeten plantejaments conceptualment diferents i innovadors en l’àmbit de la genòmica. És necessari concretar l’explotació d’aquesta informació (data-mining) i el desenvolupament de noves metodologies (state-of-the-art) que responguin de forma eficaç a les necesitats plantejades pels diferents sectors.