FAUNA SALVATGE

Identificación genética de especie

El Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM) de la Universitat Autònoma de Barcelona identifica de forma rutinària l'espècie de fauna salvatge a partir de mostres biològiques i/o forenses, tant invasives (teixit o sang) com no invasives (pèl, femta o orina). Té una àmplia experiència amb espècies salvages com llop, ós, gat fer, tritó o llebre, entre d'altres. Per la identificació individual utilitza principalment marcadors moleculars de tipus SNP.